செவ்வாய், 4 மார்ச், 2014

உன் நெற்றியிடும் குட்டி நிலாவை
கடன் தருவாயா.....!!!?
என் வானம் இன்றும் இருளாகவே
இருக்கிறது......!!!!

1 கருத்து: